White cow on a black background - Niko Pirosmani
Back Previous - Next
White cow on a black background - Niko Pirosmani

  White cow on a black background
Oil on cardboard
80X100 cm
Art Museum of Georgia

Back Previous - Next
 

 
© 2013 – NikoPirosmani.com    |    Last updated: 09.03.2013    |    Views: 659 584